Đạo đức nghề nghiệp

Cam kết của chúng tôi đối với khách hàng

Hiệu lực cam kết là vô thời hạn kể cả khi đã xong hợp đồng hoặc không đi đến ký kết hợp đồng.
Đảm bảo thông tin khách hàng luôn được tối mật nhất không được tiết lộ ra ngoài
Công việc luôn được tiến hành một cách chính xác nhất theo trao đổi 2 bên.